אם ההרס והחטיפה והתקיפה הזאת היתה נעשית על ידי חרדים .
שוטרים ,מאבטחים חמושים שהין שם וחיילים היו עושים לינץ בההמון החרדי.
אבל ערבים . לאאאאא כי הם מפחדים.