כמה עוורים ניתן להיות ???

בשנה האחרונה היו סה"כ כ 320,000 נדבקים, מתוכם מתו רק מקורנה כמה עשרות, ועם קורונה קצת יותר מאלף …

בשביל זה מענישים מדינה שלמה ???
בשביל זה הורסים את החיים את החינוך את התרבות את האושר ???
בשביל זה הורסים את הכלכלה ורוצים שכולם יהיו תלויים בקצבאות הממשלה (דמי החלתי"ם..) ???
בשביל זה מהמללים אנשים מבוגרים בבדידות ???
בשביל זה רוצים לחייב להכניס לגופינו חיסונים מפוקפקים ומסוכנים ???

די להיות עדר עוורים !!!

די למגבלות תנו לנו לחיות !!!!!