מנהל את העולם הגאוותן המטופש הזה
😝😝😝😝
שיסתום כבר
🤫😷🤫😷🤫😷🤫😷
כאילו יודע משהו
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻