כמדומני שמתקרב איזה חג?
אה, נכון, חג חנוכה, חג האור, והם רוצים לכבות אותו, כמו היוונים, כימים ההם בזמן הזה