מה זאת אומרת "צריך לחשוב איך פותחים בזהירות"? ומה הם עשו עד עכשיו???