Olivirer Fitoussi/FLASH90

הפיילוט יוצא לדרך: משרד הבריאות העביר את מתווה הקניונים למשרד המשפטים

משרד הבריאות הציג מתווה לפתיחת 15 מתחמי קניות למשך שבוע, אולם אישורו ממתין לקבינט הקורונה. בין היתר נקבע כי בשטח הקניון יותר מספר שוהים ביחס של אדם לכל 7 מ"ר, סדרנים יסיירו בשטחי הקניון ויבצעו פעולות הסברה ללקוחות שיפרו את הכללים

משרד הבריאות הודיע הבוקר כי הוא מקדם את המתווה הניסויי ("הפיילוט") של הקניונים. המשרד העביר כבר אתמול טיוטת תקנות להערות משרד המשפטים. לאחר סיום ההערות של משרד המשפטים התקנות יובאו לאישור קבינט הקורונה. התקנות מתבססות על מתווה התו הסגול שנקבע על ידי משרד הבריאות. עם זאת הודגש כי ייתכנו שינויים מסויימים בפרטים המופיעים.

בשטח הקניון תותר שהייה של לקוחות לפי יחס של אדם לכל 7 מ"ר. באשר להתקהלות בחנויות עצמן, משרד הבריאות הבדיל בין חנויות חיוניות לחנויות אחרות. בחנויות חיוניות היחס הוא אדם לכל 7 מ"ר או עד 10 אנשים בחנות, לפי הכלל המקל יותר. כלומר, לחנויות חיוניות גדולות מאוד יוכלו להיכנס עשרות לקוחות. לעומת זאת, בחנויות "רגילות" בקניון, תותר התקהלות שלא חורגת מאדם לכל 7 מ"ר, ובכל מקרה תיאסר שהייה של מעל 10 אנשים בחנות.

לפי משרד הבריאות, הצלחת הפיילוט תימדד באמצעות חמישה קריטריונים: עמידה בתפוסה המרבית המותרת בקניון ובחנויות לפי המתווה, לפחות 90% עמידה במספר המבקרים המרבי בו-זמנית בחנות, עד 2.5% הפרות של מבקרים שאינם עוטים מסיכה, ללא הפרות של עובדים בקניון ובחנויות שאינם עוטים מסיכה, ללא התקהלויות משמעותיות בכניסות לקניון ולחנויות.

מוקדם יותר היום כתב שר האוצר ישראל כ"ץ בטוויטר כי "אני מברך על הודעת שר הבריאות לפיה יחזרו השווקים לפעילות מלאה בהתאם למתווה עליו סוכם. במקביל, יש לאפשר חזרה מלאה של הקניונים לפעילות, תוך הקפדה על כללי הבריאות, בהתאם להחלטת קבינט הקורונה על פתיחה בו זמנית של הקניונים והשווקים".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו