Olivirer Fitoussi/FLASH90

במשאל טלפוני: קבינט הקורונה אישר את הפיילוט לפתיחת שווקים וקניונים

קבינט הקורונה אישר הלילה את הניסוי בהפעלת קניונים שיכלול גם מעקב אחר לקוחות והגבלת כניסה לחנויות. מחר תסתיים ההרשמה להגרלה בה יכולים להשתתף תשעה קניונים עצמאיים, בנוסף לקניוני פ"ת, ב"ש, חיפה, איילון ומלחה שייפתחו

בהמשך להחלטת קבינט הקורונה, הקבינט אישר הלילה (בין רביעי לחמישי) את התקנות למתווה הפיילוט לפתיחת שווקים וקניונים. בהודעה משותפת למשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות נמסר כי התקנות יכנסו לתוקפן עם אישור ועדת חוקה בכנסת, או בתום 24 שעות ממועד אישור התקנות בקבינט. תוקף התקנות עד ליום 6.12.20.

מתווה לפתיחת 15 קניונים:

קניונים אלו ייפתחו לפי המתווה: קריון; הקניון הגדול פתח תקווה; גראנד קניון באר שבע; עזריאלי חיפה; קניון איילון; קניון מלחה. בנוסף אליהם, ייפתחו 9 קניונים שבשטחם לפחות 20 חנויות: 3 בצפון, 3 בתל אביב והמרכז, 3 בירושלים והדרום. אלה ייבחרו בהגרלה שיבצעו משרדי האוצר והכלכלה בהתאם לכללים. הזמנה להגרלה והתקנון יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה.

הכללים לפתיחת הקניונים:
1. חובת מינוי סדרנים שתפקידם להעיר לאנשים וליידע אותם בנוגע להוראות התקנות, וכן לנהל רישום של הפרות לצרכי בקרה.
2. חובה לנהל רישום ממוחשב בקניון, וככל שאפשר – גם במוזיאון ובשוק – של מספר השוהים במקום (ללא פרטים מזהים) לצרכי וויסות.
3. חובה למנוע התקהלויות ובפרט בתורים בכניסה למקום ובסמוך לכניסה לחנויות.
4. חובת ליידע את העובדים ובעלי החנויות ולהדריכם בהוראות התקנות.
5. לעניין התפוסה המותרת בקניון – התפוסה המותרת תהיה ביחס של אדם ל- 7 מ"ר.
6. התפוסה המותרת בחנויות שבתוך הקניון – לגבי חנויות שעד היום פעלו ("חנויות חיוניות") יפעלו עם אותו מספר שוהים, וחנויות שאינן חנויות חיוניות, יפעלו עם מספר דומה לאלו של "חנויות רחוב" – ביחס של אדם ל 7 מטרים רבועים, וסך הכל עד 10 אנשים.
7. הקנס על הפרה של התפוסה המותרת על ידי המחזיק או המפעיל של הקניון תהיה 5,000 ₪ (במקום 2,500 ₪ כפי שחל על מקום ציבורי ועסקי אחר) – נוכח העובדה שמדובר בעסק גדול, שמחזור הרווחים שלו גדול.

מתווה השווקים:
1. מינוי סדרנים בכניסה למקום לצורך וויסות השוהים.
2. הסדרנים ייסבו את תשומת לב הציבור לחובת ההקפדה על ההנחיות, כולל עטית מסכה ושמירת מרחק.
3. הסדרנים יערכו רישום של מספר ההפרות וסוג ההפרה לצורך בקרה.
4. אם אין מחזיק או מפעיל, יראו את הרשות המקומית כמפעיל של השוק, והחובות יחולו עליה.
5. התפוסה המותרת בשוק, אף היא ביחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים.
6. המפעיל של השוק יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בשוק אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, וזאת באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי.
7. המפעיל של השוק ינחה את עובדיו ואת בעלי הדוכנים בשוק והעובדים בהם בנוגע לתקנות.
8. המפעיל של השוק יפעל לעמידת הדוכנים שבשטח השוק לפי התקנות, ויביא לידיעתם את ההנחיות. כמו כן, יוודא עמידתם בהוראות לעניין מניעת התקהלויות ושמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בתורים.
9. המפעיל של השוק יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות.
10. המפעיל של השוק וכן מחזיק ומפעיל של דוכן בשוק, לא יאפשר אכילה בשטח השוק ובכלל זה טעימות, לרבות ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק, לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח השוק, וימנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של השוק יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק.
11. המפעיל של השוק לא יאפשר קיום אירועים או מופעים בשטח השוק.
12. המפעיל של השוק יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לשוק ליציאות מהשוק.
13. המפעיל של השוק יציב בכניסות לשוק שלטים לעניין מספר השוהים המותר במקום.

מוזיאונים:

מדעטק, מוזיאון ישראל, מוזיאון תל אביב לאמנות, מוזיאון ארץ ישראל. 3 מוזיאונים נוספים ייבחרו באמצעות הגרלה שיערוך משרד התרבות והספורט. שניים מתוך המוזיאונים הנבחרים יצטרכו להיות במחוזות חיפה, הצפון או הדרום. הזמנה להגרלה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט.

הכללים של פתיחת המוזיאונים:
1. הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש בלבד.
2. המפעיל של המוזיאון יקבע מנגנון, ככל האפשר דיגיטלי, לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת בהתאם לתקנות.
3. סיורי מודרכים יוגבלו לעשרה אנשים, בתיאום מראש.
4. תנועת המבקרים תהיה ככל האפשר בכיוון אחד.
5. סמוך למוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזיאון יציב סדרן בסמוך לכל מוצג פעיל, שיסב את תשומת לבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות ויחטא את המוצג לאחר כל משתמש.
6. קנס על ההפרה – 5,000 ש"ח.

בהודעה משותפת למשרד האוצר ומשרד הכלכלה והתעשייה נמסר כי הממשלה יוצאת בפיילוט מצומצם במסגרתו יופעלו 15 קניונים ברחבי הארץ, בחלוקה גיאוגרפית, עד ליום 06.12.2020, במהלך התקופה יתבצע פיקוח על מילוי הנחיות משרד הבריאות לשם מניעת התקהלות והדבקות. לאחר תקופת הפיילוט, בהתאם לתוצאותיו יוחלט מתי ובאיזה אופן יפעלו כלל הקניונים ברחבי הארץ.

על מנת לבחון בצורה אפקטיבית את השמירה על ההנחיות יערך הפיילוט במספר מצומצם של 15 קניונים סך הכל, 6 מתוכם השייכים לשתי הקבוצות הגדולות ביותר בשוק קבוצת עזריאלי בע"מ ומליסרון בע"מ בחלוקה שווה. על מנת לקבוע מי יהיו תשעת הקניונים הנותרים שישתתפו בפיילוט, יערכו 3 הגרלות בין הקניונים שאינם בבעלות שתי החברות. כל הגרלה תערך עבור פתיחת שלושה קניונים באזור מסוים לפי החלוקה הבאה: ירושלים ודרום, תל אביב ומרכז, צפון וחיפה, כך שיפתחו 3 קניונים בכל אזור, ו-9 קניונים בסך הכל.

הפיילוט, ביוזמת משרדי האוצר והכלכלה והתעשייה, נועד לבחון אפשרות פתיחת ענף מסחר משמעותי נוסף – ענף הקניונים, אשר יאפשר לרווח את הפעילות המסחרית, במקום לרכז את הקניות בחניות הרחוב ומתחמי ביג, זאת לצד חזרתם לפעילות של אלפי חנויות ועשרות אלפי עובדות ועובדים, המועסקים באזורי מסחר אלו.

קניונים המעוניינים להשתתף בפיילוט יצהירו כי הם מתחייבים לפעול על-פי הנחיות משרד הבריאות כפי שעוגנו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש(הוראת שעה)( הגבלת פעילות והוראות נוספות), (תיקון מס' 14 ), התשפ"א- 2020. בשלב זה לא תותר הפעלתם של קניונים, מלבד הקניונים בפיילוט.

המעוניינים להשתתף בפיילוט יגישו מועמדותם באתר משרד הכלכלה עד ליום 26.11.2020, בשעה 23:59. ההגרלה תיערך במשרד הכלכלה על-ידי נציגים ממשרד הכלכלה והתעשייה, וממשרד האוצר לאחר סיום ההרשמה ותוצאותיה יפורסמו באתר משרד הכלכלה מיד עם סיומה.

שר האוצר, ישראל כ"ץ: "אני מברך על החלטת הקבינט ואישור הפיילוט לקניונים לקראת פתיחתם המלאה. מדובר בצעד חשוב נוסף בפתיחת המסחר לאחר שהובלתי את פתיחת חנויות הרחוב והעסקים הקטנים. אני מצפה מכל משתתפי הפיילוט לעמוד בהגבלות שנקבעו ולשמור על ההנחיות כדי שנוכל להמשיך להחזיר עובדים רבים למעגל העבודה ולשמור על בריאות הציבור ורמת תחלואה נמוכה".

שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ: "פתיחת הקניונים הינה צעד נוסף שמוביל משרד הכלכלה והתעשייה להחזרת המשק לפעילות מלאה כאשר פתיחתם, לצד השווקים הפתוחים, תחזיר עשרות אלפי עובדות ועובדים בחזרה למעגל העבודה ותביא לצמיחה מחודשת של המשק. יש לזכור עם זאת, כי הצלחת הפיילוט וחזרתם לפעילות של כלל הקניונים בישראל, מחייבת את בעלי הקניונים, בעלי העסקים והצרכנים, לשמור על הנחיות התו הסגול".

במקביל, מטעמה של השרה מירי רגב נמסר כי "השווקים חוזרים לפעול החל מיום שישי הקרוב. קבינט הקורונה אישר הלילה את התקנות לחזרה לפעילות של השווקים על פי המתווה שהובילו שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, ח"כ תא"ל מיל' מירי רגב יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין".

שרת התחבורה מירי רגב אמרה כי "אני מודה לראש הממשלה, לשר הבריאות ולכלל הגורמים המקצועיים שנרתמו והבינו את מצוקת השווקים שנפלו בין הכסאות. אני בטוחה שהמתווה שגובש יאפשר שמירה על כללי הבריאות לצד מתן אפשרות לסוחרים לחזור לפעילות כלכלית ולשקם את פרנסתם ולציבור להנות מתוצרת טריה ואיכותית".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו