יהי רצון שהכוונה טובה לא תפגע בך ותהיי בריאה ותאריכי ימים
אמן