Gershon Elinson/Flash90

קבינט הקורונה אישר את פתיחת כיתות י'-י"ב בערים ירוקות וצהובות ביום ראשון

קבינט הקורונה אישר הערב במשאל טלפוני את התקנות וקבע כי מנהל המחוז רשאי לאשר לבעל מוסד לקיים לימודים של כיתות ז', ח' או ט', במקום לימודי כיתות י', י"א או י"ב, שכבה כנגד שכבה, באותו מוסד או במוסד אחר שמצוי בשטח הרשות

קבינט הקורונה אישר הערב במשאל טלפוני את התקנות לפתיחת כיתות י'-י"ב בערים ירוקות וצהובות, החל מיום ראשון הקרוב. עוד הוחלט כי מנהל המחוז רשאי לאשר לבעל מוסד לקיים לימודים של כיתות ז', ח' או ט', במקום לימודי כיתות י', י"א או י"ב, שכבה כנגד שכבה, באותו מוסד או במוסד אחר שמצוי בשטח הרשות. כמו כן, על מורי של"ח לא תחול המגבלה שלפיה כל איש צוות ייפגש עם 3 קבוצות לכל היותר.

קבינט הקורונה החליט ביום שני על שורת הצעדים הבאים:

1. חזרה ללימודים:
* פתיחת י׳-י״ב החל מה-29.11
* פתיחת ז'-ט' החל מה-6.12
*החזרה ללימודים היא בהתאם למתווה שר החינוך, ביישובים ירוקים וצהובים, תוך ביצוע בדיקות ניטור רחבות. לא יפתחו תחומים נוספים עד 20.12. (תשמר האפשרות לפתיחת הקניונים והשווקים בהתאם לתוצאות הפיילוט ולמצב התחלואה)

2. פיילוט קניונים ושווקים הוחלט לאמץ את ההצעה שהוצגה לפתיחה ניסיונית מצומצמת של הקניונים ולהאריך את הפיילוט כך שיסתיים ב-6.12. בהתאם להצעה זו יובאו תקנות לאישור הקבינט.
בכפוף לממצאי הפיילוט ולתמונת מצב התחלואה הכללית, יקבע מועד הפתיחה של הקניונים.
במקביל תוגש הצעה לפיילוט לשווקים. השווקים יפתחו כשיפתחו הקניונים.

3. אמצעים דיגיטליים- צוות השרים יזהר שי וזאב אלקין ישלימו את העבודה תוך התייחסות לסוגיות המשפטיות.

4. הישיבה הבאה תוקדש לדיון בצעדים האפשריים לריסון/הפחתת התחלואה. משרד הבריאות ירכז המלצות.

5. יקודם הטיפול בהחמרת הקנסות.

6. המנגנון וההיערכות לחיסון האוכלוסיה בישראל יוצגו לראש הממשלה ושר הביטחון.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו