תודההה לאלל שנחזור מהיוםםםם לשיגרה רגילה ומבורכת אמןןןןןןן