המניין עולה כי עוד מעט חנוכה.
הם לאאאאא ינצחו אותנו המצריים, רומאים, יווניים, נאציים, קומוניסטים, הכופרים האילו.
לא לא לא ינצחו אותנו