Yonatan Sindel/Flash90

בנק ישראל יאפשר דחייה נוספת של המשכנתאות למשפחות שנפגעו מהמשבר

מי שיהיו זכאים לדחייה הם ישראלים שהלוואות שלקחו כבר נמצאות בסטטוס של דחיית תשלומים, שהכנסת משק הבית שלהם (נטו) אינה עולה על 20 אלף שקלים, ושחלה פגיעה בהכנסת משק הבית בשיעור של 40% ומעלה. הדחייה תתאפשר לתקופה של עד שלוש שנים

בנק ישראל פרסם הבוקר (שני) מתווה שיאפשר את הקפאת תשלומי המשכנתא למשקי בית עד 3 שנים. דחיית התשלומים התאפשרה כבר פעמיים מאז פרוץ משבר הקורונה בישראל, ולכל משק בית שרצה בכך. הפעם לעומת זאת הציב בנק ישראל תנאים מיוחדים לקבלת דחייה נוספת.

מבנק ישראל נמסר כי "בחודש אוקטובר 2020 הודיע הפיקוח על הבנקים על מתווה שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי לדחיית תשלומי הלוואות (עד 100,000 ש"ח), כסיוע ללקוחות החברות בהתמודדות עם השלכות משבר הקורונה. במטרה להמשיך ולסייע ללקוחות המערכת הפיננסית בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים, מודיע הפיקוח על הבנקים על הארכת מתווה זה, אשר יחול על אוכלוסיית היעד שנפגעה משמעותית מהמשבר, באופן הבא".

"לקוחות אשר ההלוואה הצרכנית שלהם נמצאת כיום בסטטוס דחייה בהתאם למתווה הקודם, ושעומדים בתנאי המתווה הנוכחי- הדחייה תבוצע לתקופה של עד 6 חודשים במצטבר, ללא שיקול דעת החברה. הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן".

"לקוחות אשר לא דחו את ההלוואה הצרכנית שלהם ושעומדים בתנאי המתווה הנוכחי- הדחייה תבוצע לתקופה של עד 3 חודשים ללא שיקול דעת החברה. בנוסף, ישנה אופציה, בהתאם לשיקול דעת החברה, לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו (עד 6 חודשים במצטבר). הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן".

"התקופה להגשת הבקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה זה, תהיה בין התאריכים 1.1.2021 עד לתאריך 31.3.2021. מועד כניסת המתווה הנוסף לתוקף יהיה החל מתאריך 1.1.21. מתווה זה מציג את תנאי המינימום בדחיית תשלומי ההלוואות, וכל חברת כרטיסי אשראי רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם".

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "הארכת המתווה של חברות כרטיסי האשראי נועדה לאפשר ללקוחות שעדיין חווים פגיעה משמעותית מהמשבר, הקלה תזרימית נוספת למשך תקופת זמן קצובה שבמהלכה עליהם להיערך לקראת חזרה לפירעון סדיר של ההלוואות. יש לזכור כי דחיית התשלומים כרוכה בעלות ולכן הלקוחות נדרשים לבחון היטב את השלכות הדחייה, טרם קבלת ההחלטה. אני מברך את חברות כרטיסי האשראי על הארכת המתווה הקיים, המצטרף למהלכים נוספים שנקטו מתחילת המשבר על מנת לסייע ללקוחותיהם בתקופה זו".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו