סגן השר
אנחנו היהודים מבינים שמי שלא רוצה סגרים צריך לא להישמע לנהחיות והנה ראייה היהודים שומרים על ההנחיות והתחלואה נמוכה והאכיפה גדולה וסוגרים לנו את כל החגים
מאידך החברה הערבית לא נשמעים להנחיות תחלואה גבוה ובסופו של דבר לנו סוגרים את החגים…