נרשם כי קיימים ערים אדומות, נמצאה רשימה שמית, היכן רשימת הערים הירוקות…..?!?