Yossi Aloni/FLASH90

לראשונה: הרשויות בארה"ב אישרו ערכת בדיקה ביתית לאבחון נגיף הקורונה

מנהל התרופות האמריקאי (FDA) אישר לראשונה במנגנון החירום ערכת בדיקה ביתית לאבחון נגיף הקורונה המבוססת על טכנולוגיית RT-LAMP. כמו בדיקת PCR, הערכה משמשת לאיתור המקטע הגנומי הנגיפי

לערכה שני מתווי שימוש אפשריים: שימוש ביתי עבור נבדקים מגיל 14 ומעלה, או שימוש במרכזי POCT (כלומר Point Of Care Testing) עבור נבדקים בכלל הגילאים, בהם הדגימה נלקחת על ידי דוגם מקצועי.

החברה המפתחת מדווחת על תוצאות רגישות וסגוליות גבוהות (94% ו-98%, בהתאמה). יודגש כי כאשר שכיחות החולים בקרב האוכלוסייה הנדגמת נמוכה, סגוליות של 98% צפויה להביא לערך ניבוי חיובי נמוך וריבוי שגיאות מסוג חיובי כוזב (False Positive). כדי להעריך את ביצועי הבדיקה ופוטנציאל השימוש בה באופן מיטבי, נדרש מידע נוסף אודות סגוליות הבדיקה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו