מניין יודעים אם מזריקים להם חיסון אמיתי או תרמיתי ?