כך צריכים השוטרים לעשות גם אצל כל הציבור בארץ הידעתם למקום שאתם חושדים שיש הרבה אנשים קודם תסתכלומתבדקו אחר כך תלחמו ותתנו עונש. אבל אתם רעים אצל ליברמן נכנסתם וראיתי שהכל כשורה המשכן לדרככם בלי לפגוע באף אחד אז גם בציבור שעושים לדוגמא חתונה תיכנסו תיבדקו ואם הכל בסדר תלכו . אבל בציבור אתם בלי לבדוק ישר מתקיפים.