לאנשים חכמים!
איך זה יכול להיות שזה יעיל גם ל"מוטציה" זה מוטציה אתם עדיין לא יודעים איך קוראים לזה אז איך זה מועיל גם לזה???