Dario Sanchez/Flash90

מגיפה כלכלית: הגירעון בתקציב המדינה בסוף 2020 – 160 מיליארד שקלים

משרד האוצר פרסם את נתוני התקציב לשנת 2020, מהם עולה כי הגירעון השנתי הוא 160.3 מיליארד שקלים - הסכום הגבוה ביותר בתולדות המדינה. לשם השוואה, סכום הגירעון שנה קודם לכן היה 52.2 מיליארד. בדצמבר הסתכם הגירעון בכ-22.9 מיליארד

 • מתנות לאביונים לקופת העיר, בפועל במזומן, בו ביום

  תוכן מקודם

 • וצומו עלי: יהודי איראן בשליחות גורלית למען עם ישראל

  תוכן מקודם

 • שר התורה בהוראה מיוחדת לפורים: "וכך ראוי לכל אחד לנהוג"

  תוכן מקודם

 • החיסון האמיתי לנזקי הקורונה הרוחניים: הישיבה שתציל את הילד שלך - כפר סיטרין

  תוכן מקודם

משרד האוצר פרסם היום (שני) את נתוני ביצוע התקציב לשנת 2020, מהם עולה כי הגירעון השנתי הוא 160.3 מיליארד שקלים – הסכום הגבוה ביותר בתולדות המדינה. לשם השוואה, סכום הגירעון שנה קודם לכן היה 52.2 מיליארד שקלים. בחודש דצמבר בלבד הסתכם הגירעון בכ-22.9 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך של כ-14.9 מיליארד שקלים בדצמבר אשתקד.

הנתון בשנה החולפת היה נמוך מתחזיות האוצר, והסתכם בשיעור של 11.7% מהתוצר לעומת כ-3.7% בשנת 2019. בתחזיות הפסימיות העריכו במשרד האוצר כי הגירעון עלול להגיע לכ-14% מהתוצר בסיכום השנתי ובתחזיות האופטימיות לכ-12-11%.

במקביל, חלה ירידה של 29.4 שקלים בהכנסות המדינה, מתוכה ירידה של 6.5 מיליארד שקלים בהכנסות מגביית מיסים – ירידה שנחשבת נמוכה יחסית. כמו כן, ירידה זו משקפת את העובדה שמי שנפגעו בצורה משמעותית יותר במשבר הם אלה שהכנסותיהם קודם למגפה היו נמוכות יחסית.

במשרד האוצר מעריכים שהמשק הישראלי התכווץ ב-2020 ב-3.3%, בניגוד לתחזית קודמת לפיה הפגיעה תהיה גבוהה יותר. עוד עולה מנתוני משרד האוצר, כי במהלך שנת 2020 הוצאו 73 מיליארד שקלים לצורך ביצוע התוכנית הסיוע הכלכלי, שהם 84% מהסכום שאמור היה לצאת במהלך השנה הנוכחית. במילים אחרות – יש פיגור של 16% בביצוע התוכנית הכלכלית.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן