Yonatan Sindel/Flash90

בהנחיית אוחנה: אלפי קצינים וסוהרים יחלו לקבל היום חיסון

לפני שבועות אחדים הנחה השר לביטחון הפנים למנוע מאסירים ועצורים לקבל חיסון נגד קורונה, זאת בניגוד להנחיית משרד הבריאות. במכתב ששלחה המשנה ליועמ"ש, קבעה שלאוחנה אין שום סמכות לתת הנחיה כזו, אוחנה לא התייחס לביקורת ועמד על שלו

 • גרמניה: הסכים לנתח יהודייה וחזר בו

  תוכן מקודם

 • סיטואציה מביישת: עזרו לבת ישראל עזובה

  תוכן מקודם

 • כ"ק אדמו"ר מרמחסטריווקא: מצווה לעזור להם!

  תוכן מקודם

 • החיסון האמיתי לנזקי הקורונה הרוחניים: הישיבה שתציל את הילד שלך - כפר סיטרין

  תוכן מקודם

ברקע סערת החיסונים לאסירים, הבוקר (שישי) יגיעו אלפי סוהרים וקצינים להתחסן. הצעד נועד לאפשר לשירות בתי הסוהר להתחיל לחסן גם את האסירים בשבוע הבא, אמש נשיא המדינה ריבלין פנה במכתב לשר הבריאות בו ביקש שהאסירים יקבלו טיפול רפואי הולם הכולל קבלת חיסונים.

כזכור, לפני שבועות אחדים הנחה אוחנה למנוע מאסירים ועצורים לקבל חיסון נגד קורונה, זאת בניגוד להנחייה של משרד הבריאות. במכתב ששלחה המשנה ליועמ"ש, עו"ד עמית מררי, היא קבעה שלאוחנה אין סמכות לתת הנחיה כזו: "אין כל בסיס משפטי להבחנה בינם ובין האוכלוסייה הכללית בכל הנוגע למתן שירותי בריאות". משרד הבריאות הקצה 1,600 מנות חיסון לאסירים.

אוחנה נימק את הנחייתו לשירות בתי הסוהר שלא לחסן את האסירים בכך "שמדובר במשאב לאומי מוגבל ובהתחשב בהתקדמות החיסונים בציבור הנורמטיבי הכללי". לכך השיבה המשנה ליועמ"ש כי "אנו סבורים שהחלטה זו ניתנה בחוסר סמכות – ולפיכך אינה יכולה לעמוד".

במקביל, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו השיבו לפניית הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר בנושא חיסון האסירים, וכתב כי "יש לחסן אסירים מעל גיל 60. איננו מבינים מדוע הדבר עוד לא בוצע".

השר אוחנה השיב למכתבים וכתב כי "לאחרונה הנחיתי כי יש להשלים את חיסוני סגל שירות בתי הסוהר, שלהבדיל מהאסירים – נכנס ויוצא מבתי הסוהר ועל כן מידת הסיכון בקרבו גבוהה יותר, בטרם מתחילים בחיסוני אוכלוסיית האסירים. גם לאחר שיושלם המהלך של חיסוני הסגל, אבחן את חיסוני האסירים ביחס להתקדמות החיסונים בקרב אוכלוסיית אזרחי ישראל שאינם אסירים. תאמתי את עמדתי זו עם עמיתי הממונה על פרופסור גרוטו, שר הבריאות חה"כ יולי אדלשטיין. במכתבכם שבסימוכין, ובתפוצה מרובת נמענים, אתם משיגים על הנחיה זו ונותנים הנחיה המנוגדת לה".

במכתב, שממוען לגרוטו ומררי, הוסיף כי "יש לכם, ולכל מי שמעוניין בכך, עד יום 21.2.4 להגיש את שמכם באחת מרשימות המועמדים לכנסת ה-24, ובמידה ותיבחרו לכנסת ולממשלה, בהחלט תוכלו לעשות כן. עד אז, הואיל והאחריות על כלל הגופים הכפופים למשרד הבט"פ מונחת על כתפיי, ואת הדין וחשבון לציבור אתן אני, ולא אתם – החלטתי תעמוד בעינה. למותר לציין כי אהיה מוכן לגבות את עמדתי זו מול כל פורום שהוא, ציבורי או משפטי".

משירות בתי הסוהר נמסר: "בהתאם להנחיית השר הממונה להשלים את חיסוני סוהרי שירות בתי הסוהר במהירות האפשרית ובטרם יחלו חיסוני האסירים, ולאור קבלת האישור להקצאת החיסונים אמש (חמישי), נקבע מועד חיסון הסוהרים להיום, שישי 15.1.21 ועד יום א' 17.1.21".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן