גנץ הכלב הרשע והמושחת רוצה לרוקן טת הכיס של החרדים . ואת האנרכיסטים לממן ולא לכנוס חלילה . רמאי רמטכ"ל הכי כישלון שעעה מאז ומתמיד