Noam Revkin Fenton/Flash90

עקב הגידול בהוצאות הקורונה: עלייה בחוב של ישראל בהשוואה לתוצר שלה

רוב מדינות העולם הגדילו השנה את היחס בשל התכווצות הכלכלה בגלל הקורונה מצד אחד, ובשל הגידול בהוצאות הממשלות להתמודדות עם הקורונה מצד שני בהשוואה למדינות אחרות כמו ספרד, איטליה, ארצות הברית שהגדילו את יחס החוב/תוצר שלהן יותר מישראל

 • למה להעיב על רגעי האושר?

  תוכן מקודם

 • מתנות לאביונים לקופת העיר, בפועל במזומן, בו ביום

  תוכן מקודם

 • באופן אישי: גדול הדור מעיין במקרי הצדקה של ועד הרבנים

  תוכן מקודם

 • 13 שנה חכינו! מעמד תפילה היסטורי ביום הפורים עצמו בערב שבת אחר חצות, למסירת שמות >>

  תוכן מקודם

היחס בין החוב של ישראל לתוצר שלה זינק בשנת 2020 ל-73.1% מרמה של 60% בשנת 2019. זאת לאחר שבעשר השנים האחרונות, היה היחס בין החוב לתוצר במגמת ירידה מתמדת – את הפרטים מביאים שאול אמסטרדמסקי וליאל קייזר ב'כאן'.

כמעט כל המדינות בעולם הגדילו השנה את היחס בשל התכווצות הכלכלה בגלל הקורונה מצד אחד, ובשל הגידול בהוצאות הממשלות להתמודדות עם הקורונה מצד שני בהשוואה למדינות אחרות כמו ספרד, איטליה, ארצות הברית או בריטניה הגדילו השנה את יחס החוב/תוצר שלהן במידה גדולה בהרבה מאשר בישראל.

לפני כשבוע, דיווחו בשירות התעסוקה כימ-27.12.2020 היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 123,348 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 63,422 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 51.4% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

יצוין, כי 102,039 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ- 82.7%, בעוד 21,309 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 17.3% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. כמו כן, יצוין כי עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים לקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר. ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד.

יודגש, כי מגמת הדלת המסתובבת עליה דיווח שירות התעסוקה לא פעם בחודשים האחרונים מוסיפה לאפיין את דפוסי הרישום של דורשי העבודה גם בסגר השלישי. רק עבור 23% מבין 123,348 הנרשמים כדורשי עבודה מאז תחילת הסגר הייתה זו הפעם הראשונה שנרשמו מאז פרץ המשבר, עבור 28% מהנרשמים הייתה זו הפעם השנייה ואילו עבור 49% הייתה זו הפעם השלישית שנרשמו כדורשי עבודה מאז פרץ המשבר.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן