התייחסות לא מקובלת
סליחה יש כאן חוצפה של הכתבים קודם על בכך שיכול להיות מצב שמקרים אומניטריים לא יכניסו למדינה בשביל שלא יגידו שמפלים
דבר שני היה צריך להגיד זה שקר ולעז על ציבור שלם שאנשים קוראים לזה ועדת חרדים ולא חריגים