אז לא הבנתי, יוותרו על המסכות בחוץ או לא????????????.
רבונו של עולם, מתי נתפטר מזה כבר????????????????????????????????????????