הסבל מעטיית המסכה גדול לעיתים מהסבל מנזלת אלרגית.
ראוי לתת חופש בחירה לסובלים מאלרגיה ולא לכפות עליהם עטיית מסכות.