אבל כבד בבורו פארק: מארה"ב מגיעה הידיעה המרה על פטירתו הפתאומית של כ''ק האדמו''ר מקוזולוב זצ''ל. בשבוע האחרון נדבק האדמו''ר זצ''ל בנגיף הקורונה ובמהלך השבת לאחר התדרדרות חמורה במצבו השיב הוא את נשמתו הטהורה ליוצרו לדאבון ליבם של חסידיו

משכונת בורו פארק שבארצות הברית מגיעה הידיעה המרה והקשה על פטירתו הפתאומית של כ"ק האדמו"ר מקוזולוב זצ"ל אשר הלך לעולמו במהלך השבת האחרונה זאת לאחר שנדבק בנגיף הקורונה.

האדמו"ר מקוזולוב הרה"צ ר' מאיר רוקח זצ"ל ניהל את קהילתו ביד רמה כאשר הם היו מסתופפים בבית מדרשו שפתח בשדרה ה12 בשכונת בורו פארק שבברוקלין ניו יורק, האדמו"ר זצ"ל היה ידוע כתלמיד חכם עצום ורבים היו משחרים לפתחו בכדי לקבל ממנו את פסקיו ותשובותיו.

האדמו"ר מקוזולוב הגה"צ רבי מאיר רוקח זצ"ל היה בנו של הרה"ק רבי משה מקוזולוב זיע"א וחתנו של הגה"ק רבי שמחה בונם גרינבערגער זי"ע ראב"ד פרעשבורג.

בשבוע האחרון נדבק האדמו"ר זצ"ל בנגיף הקורונה ובמהלך השבת לאחר התדרדרות חמורה במצבו השיב הוא את נשמתו הטהורה ליוצרו לדאבון ליבם של משפחתו הכבודה ותלמידיו הרבים שנותרו אבלים והמומים על לכתו הטראגי.