גברתי הנכבדה! 300 נפטרים לאוכלוסיה של 900000 אזרחים זה לא מגפה אפילו בצחוק!