אחרי החגים חצי עולם בקושי ישרוד מקשיי הקורונה. עד אז יהיו הרבה מתים מישראל, מאות מתים עד אלפים.
העולם יהיה ב ס ג ר מוחלט.????