אם אתה רוצה יש לי חוות נמלים אני יכול לתת לך לנהל אותה