אי אפשר תמיד להתבכיין אם ם פותחים מתלוננים למה לא סגרו שלא יכנסו חולם