סקר שקר.
לערוך משאל עם, כולל תאריכים מוצעים לסגר לאלו שתומכים.