אולי תפסיקו לפרסם שקרים. זה לא מניין הנפטרים מקורונה אלא מניין הנפטרים הכללי בארץ מתחילת הקורונה. דובר שקרים לא יכון לנגד עיני.