מה עם ביטול תורה?
כל פעם סגר סתם הכל כאן נגד החרדים ולא יותר!!!
אוי לנו מיום הדין!!!!!!!!!!