לא יאומן כל יום נכנסים אלפי אנשים נכנסים לבידוד בגלל שאין חקירות אפדימיולוגיות והם…