איפה המוחים אתמול נגד סער שימחו נגד יואב קיש??!!
קיש בן ביב, עלול לדחות את הבחירות רק כי:
"תעמולת החיסונים" לא עובדת,
אל מול "מציאות המוטציה".
ומסכנת את.. (רמז: לא אזרחי ישראל..)