כל הכבוד שישיבה נוספת לא נפתחה . . .
כאשר אשלוט במדינה לא תהיינה יותר ישיבות במדינה כמיטב המסורת הרוסית של אני המחליט אני הקובע.