אני לא יודע למי אתה מאמין ולמי לא,
אבל ועשית ככל אשר יורוך זה מצווה מהתורה.