אגלשטיין ריגולטור להפחיד את היהודים הטובים דמפחדים מהרעל של גייטס . יש חיסונים ישראלים למה השתקתם אותם ? נצנייהו בונה חופשי עושה טקסים שהם נגד הקב"ה ונגד דת ישראל