"אני סומך על מערכת הבריאות שלנו."
סמוך על אלוקים יותר טוב
מערכת הבריאות גוף מלא בכוחי ועוצם ידי
לא אתם אחרים לירידה אלה ברצונו יתברך בלבד!!