יש אחד מאלו שחתמו או המליצו שמוכנים לקחת אחריות ?? זועה מחרידה !! ניסיונות בבני אדם !!!