160 מונשמים ובשביל זה מדינה בת 9 מיליון תושבים יושבת בסגר.