מי יתן ופה יקבלו קצת שכל ראשי המדינה וינהגו כמותם, הם הרסו נפשית ילדים נוער בחורים משפחות בגלל מוטציות שנתיות כמו בכל שנה ושנה עם תמותה ממוצעת כבכל שנה,