אם אתה חולה קרונה
אתה נושא נשק ברשיון
עם ישראל בסכנה מכמה בתוכנו בפנים
אנא מתוך אהבת ישראל אמיתית
גש תן חיבוק חם ואוהב חיבוק של דב
ובא לציון גואל