זה החברי כנסת החרדים
התפקיד שלהם זה לייצג אותנו ואנחנו [רובנו] מוותרים על הסגר
אז במקום לוותר על הסגר
הם עוד נכנעים לכחול לבן להגדיל את הקנסות