אפשר ללכת לנבי מוסא דקות מירושלים שרואים משם הר נבושממילא פתוח לאלפי מוסלמים, ובעבר הלכו לשם גם יהודים כהילולא למשה רבינו