לאיזה ישיבה השוטרים הגיעו?
או – היכן היה הכינוס????