בסד
הנתונים לא נכונים. איך ממשיכים להידבק אם הבטיחו שהחיסון יעיל מאוד?? מדוע לא מפרסמים כמה קיבלו תופעות לוואי קשות? ולא מפרסמים כמה מחלימים???