איחסססס….משרד הבריאות משוגעית אתם מכוערים!
אתם חושבים שילך לכם?!