איך אפשר חג יהודי בלי סגר?!
אבל בבחירות לא יהיה סגר בשום אופן, זה דבר קדוש…