בתוך השנה להסתלקות הסבא זצוק"ל, יפתח נכדו המפורסם רשת כוללים לזכרו בעקבות פנייה של נגידים מתומכי התורה • היעד הראשון: מודיעין עילית

בשורה טובה תדשן עצם: הרב דוד שפירא – נכדו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, ונאמן ביתו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א – יפתח בחודש אלול הקרוב כולל אברכים גדול בעיר מודיעין עילית לזכר סבו זצוק"ל.

כפי הנראה יהיה זה הכולל הראשון בסדרה של רשת כוללים שתיווסד כבר בחודש אלול, אותה יפתח וינהל הרב שפירא, ותמנה מאות אברכים

את תוכנית זו החליט הרב שפירא להוציא אל הפועל לאחר פנייה של מספר נגידים המקורבים למרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, שהפצירו בו לפתוח רשת כוללים לזכרו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, כשהם מתחייבים להחזיק את אברכי הכוללים לאורך תקופה ארוכה.

ל-JDN נודע, כי ע"פ הנחיית גדולי ישראל, הרשת החדשה לא תקבל אברכים מרשתות הכוללים הגדולות הפועלות כיום, אלא תהיה מיועדת לאברכים טריים שתרים אחר כוללים.

בראש הכוללים יעמוד הגאון רבי דוד קסלר, מרבני העיר מודיעין עילית, ובנו של רב העיר הראשון, הרה"ג רבי שמחה קסלר זצ"ל.